fbpx
Akademik

Yüksek Lisans Tezi: Radyonun Dönüşümünde Dijitalleşmenin Rolü

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları yüksek lisans programı öğrencisi İsmail Mücahit Aydemir, Doç. Dr. Berk Çaycı danışmanlığında sürdürdüğü “Radyo Yayıncılığının Dönüşümünde Dijitalleşmenin Rolü” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak mezun oldu.

Mezuniyet törenine İstanbul Ticaret Üniversitesi; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş, Yüksek Lisans Tez Danışmanı Doç. Dr. Berk Çaycı ve jüri üyesi Doç. Dr. İhsan Eken katıldı. 

Aydemir’in çalışmasının literatür kısmında; radyonun icadı, radyo yayıncılığı sektörünün dünyada ve Türkiye’deki gelişim süreci, radyonun işlevleri ve radyonun bir propaganda aracı olarak kullanılması ele alınıyor.  ‘‘Radyo Yayıncılığının Dijitalleşme Süreci’’ başlıklı bölümde ise internet, dijitalleşme, yeni medya ve sosyal medya kavramlarının ‘‘Ağ Toplumu’’, ‘‘Kullanıcı Türevli İçerik’’, ve ‘‘Kültür Endüstrisi’’ teorileri bağlamında tanımlaması yapılıyor. 

Dijitalleşmenin radyo yayıncılığına sunduğu fırsatlar ve tehditlerin analiz edildiği, radyonun dönüşümünde dijitalleşmenin rolünün farklı boyutları ile ele alındığı çalışmanın araştırma kısmında, nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Radyo yayıncılığı sektöründe programcı ya da yönetici olarak tecrübe sahibi olan katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemiyle çalışmaya dahil edilerek görüşleri alınmış ve elde edilen bulgular, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.

Çalışmanın sonucunda dijitalleşme sürecinin radyo yayıncılığını yok etmediği, dijitalleşme sürecine uyum sağlayan radyo istasyonlarına çok farklı fırsatlar sunduğu ortaya konulmuştur. Araştırmaya göre, dijitalleşmeye adapte olan radyo istasyonları, yayınlarını eskisinden daha güçlü bir şekilde sürdürmektedir.

Eylül 2022

Çalışmayı Yöktez Veri Tabanı’nda bulabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu